VII KONGRES KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO

Łódź, 15-16 września 2023 roku (piątek i sobota)

Miejsce obrad: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,

aula im. prof. Stanisława Liszewskiego, Łódź, ul. Kopcińskiego 31Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

 

Na VI Kongresie Krajoznawstwa Polskiego, który odbył się w 2010 roku w Olsztynie, dokonano analizy sytuacji polskiego krajoznawstwa w zmieniających się uwarunkowaniach kulturowych kraju oraz wytyczono główne kierunki działania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na następne dziesięciolecie.

VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego ph. Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności, organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, wspólnie z Instytutem Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, planowany był we wrześniu 2020 roku. Ze względu na pandemię COVID-19 to ważne wydarzenie krajoznawcze odbędzie się 15-16 września 2023 roku. Nawiązując do kongresowego przesłania sprzed trzynastu lat mamy dokonać podsumowania działalności naszego Towarzystwa w zakresie: upowszechniania krajoznawstwa, ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, edukacji krajoznawczej społeczeństwa, wychowania patriotycznego, wkładu Polski do europejskiego dziedzictwa kulturowego, przemian cywilizacyjnych, rozwoju kultury, nauki i techniki, kształtowania tożsamości kulturowej.

Mając na uwadze przesłanie VI Kongresu z 2010 roku i założenia kolejnego VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego

w 2023 roku, zapraszamy do współpracy i udziału w obradach.

Przewodnictwo Komitetu Naukowego Kongresu powierzono prof. dr. hab. Januszowi Zdebskiemu, a funkcję Sekretarza Komitetu dr. Józefowi Partyce.

Organizatorzy Kongresu mają nadzieję, że zaproponowana tematyka zainteresuje krajoznawców zrzeszonych w naszym Towarzystwie: geografów, ekologów krajobrazu, historyków, historyków sztuki, architektów krajobrazu i przedstawicieli innych specjalności, jak również młodych krajoznawców, w tym uczniów, studentów i pracowników naukowych.
Przewodniczący Komisji Krajoznawczej 

Zarządu Głównego PTTK

(-) Szymon Bijak

Prezes

Zarządu Głównego PTTK 

(-) Jerzy KapłonKontakt

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa

Email: kongres2023@pttk.pl


Kontakt w sprawach programowych:

Kierownik Centralnej Biblioteki PTTK Maria Janowicz

Telefon: +48 513 773 306


Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego Biura ZG PTTK Natalia Wojtyra

Telefon: +48 501 751 756


Kontakt w sprawie rejestracji udziału w Kongresie:

Agnieszka Zawadzka

Telefon: +48 513 767 328


Kontakt w sprawach finansowych:

Księgowa Biura ZG PTTK Renata Ostrowska

Telefon: +48 604 435 643© copyright 2023 by Janus IT