VII KONGRES KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO Łódź,

15-16 września 2023


VII KONGRES KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO

Łódź, 15-16 września 2023 roku (piątek i sobota)

Miejsce obrad: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,

aula im. prof. Stanisława Liszewskiego, Łódź, ul. Kopcińskiego 31Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

 W dniach 15-16 września 2023 roku odbył się w Łodzi VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego pod hasłem „Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, wspólnie z Instytutem Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Kongres zaplanowany na rok 2020 odbył z trzyletnim opóźnieniem ze względu na pandemię. Jego celem było podsumowanie działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w zakresie: upowszechniania

krajoznawstwa, ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, edukacji krajoznawczej społeczeństwa, wychowania patriotycznego, kształtowania tożsamości kulturowej.

Do współpracy i udziału w obradach VII Kongresu zaproszono osoby zainteresowane krajoznawstwem również spoza PTTK, w szczególności pracowników wyższych uczelni. Przysłali oni swoje opracowania do planowanych wydawnictw. Przed Kongresem wydrukowano pięć tomów rocznika „Ziemia” oraz dwa tomy naukowego pisma Uniwersytetu Łódzkiego „Warsztaty z Geografii Turyzmu”. W obydwu periodykach ogłoszono blisko 200 tekstów związanych tematycznie z programem Kongresu.

W Kongresie uczestniczyły 244 osoby, obrady odbywały się w auli im. prof. Stanisława Liszewskiego Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Po otwarciu Kongresu i powitaniu zaproszonych gości przez sekretarza generalnego ZG PTTK Jacka Treichela, głos zabrali abp Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, Rafał Szmytke – prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Jerzy Kapłon – prezes ZG PTTK oraz prof. Bogdan Włodarczyk – gospodarz i współorganizator Kongresu, dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ.

Podczas dwudniowego spotkania odbyło się pięć sesji poświęconych problemom polskiego krajoznawstwa. Wygłoszono 18 referatów, a obrady zakończono dyskusją panelową.

Tematyka wygłoszonych referatów obejmowała zarówno wątki historyczne, aktualne problemy i zadania krajoznawstwa, jak również ukazywała perspektywy rozwoju krajoznawstwa w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Wspomniano o jubileuszach 150-lecia PTTK, o 100-leciu „Wierchów”, przywołano zapomniane sylwetki krajoznawców XVIII i XX wieku, ukazano rolę krajoznawstwa na drodze do niepodległości. Zwrócono uwagę na konieczność modyfikacji sposobów popularyzacji krajoznawstwa wśród młodzieży ze względu na postęp technologii i zaproponowano nowe rozwiązania. Wiele miejsca poświęcono problematyce krajobrazu, jego przemian, ochronie i rekonstrukcji, wspominając o dorobku Towarzystwa w tym zakresie.

Zainteresowanie wywołały wystąpienia dotyczące perspektyw krajoznawstwa w nowej rzeczywistości, w dobie rozwoju społeczeństwa zmediatyzowanego, wobec rozwoju technologicznego. Jak połączyć tradycję z nowoczesnością w jaki sposób dotrzeć do młodzieży, jakie zadania stoją przed Towarzystwem w tym zakresie? Oczywiście, nie sposób w krótkim tekście oddać bogactwa poruszanej w referatach i dyskusji tematyki. Nie ulega jednak wątpliwości, iż stanowiły one źródło inspiracji i przemyśleń dla uczestników Kongresu.

Obradom towarzyszyły imprezy okolicznościowe, wycieczki po Łodzi i Regionie Łódzkim (Łowicz, Łęczyca), wystawy (Od PTTK do PTTK, Krajobraz Polski, odznaki turystyki kwalifikowanej woj. łódzkiego), koncert zespołu „Czerwony Tulipan”. Oprawę logistyczną zapewniali pracownicy biura ZG PTTK oraz Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, członkowie i przewodnicy Łódzkiego Oddziału PTTK.


Sekretarz Zespołu Naukowego 

VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego

dr Józef Partyka

Przewodniczący Zespołu Naukowego

VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego 

prof. dr hab. Janusz ZdebskiKontakt

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa

Email: kongres2023@pttk.pl


Kontakt w sprawach programowych:

Kierownik Centralnej Biblioteki PTTK Maria Janowicz

Telefon: +48 513 773 306


Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego Biura ZG PTTK Natalia Wojtyra

Telefon: +48 501 751 756


Kontakt w sprawie rejestracji udziału w Kongresie:

Agnieszka Zawadzka

Telefon: +48 513 767 328


Kontakt w sprawach finansowych:

Księgowa Biura ZG PTTK Renata Ostrowska

Telefon: +48 604 435 643© copyright 2023 by Janus IT