VII KONGRES KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO

Łódź, 15-16 września 2023 roku (piątek i sobota)

Miejsce obrad: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych,

aula im. prof. Stanisława Liszewskiego, Łódź, ul. Kopcińskiego 31KRAJOZNAWSTWO WOBEC TRADYCJI I WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI 


15 września 2023 – piątek

 

10.00–10.30 – rozpoczęcie Kongresu

10.30–11.00 – Jerzy Kapłon, 150 lat PTT i 100 lat „Wierchów”

11.00–11.30 – Bogdan Włodarczyk, Jolanta Adamczyk, Andrzej Stasiak, Krajoznawstwo 2.0. Potrzeba czy konieczność?

11.30–12.00 – Mieczysław Rokosz, Krajoznawstwo na drodze do niepodległości Polski 


12.00–12.20 – przerwa kawowa

 

12.20–12.50 – Włodzimierz Łęcki, Krajoznawstwo – Patriotyzm – Regionalizm

12.50–13.20 – Sławomir Nicieja, Traktem i bezdrożami Wołynia, Podola i Pokucia

13.20–13.50 – Maciej Ostrowski, W poszukiwaniu sacrum na krajoznawczych szlakach

 

13.50–15.15 – przerwa obiadowa

 

15.00–15.30 – Renata Seweryn, Krajoznawstwo w pokoleniu Z (cyfrowych nomadów)

15.30–16.00 – Zygmunt Kruczek, Tradycyjne i współczesne pojęcie krajoznawstwa 

16.00–16.30 – Krzysztof Florys, Rola krajoznawczych gier terenowych w odkrywaniu dziedzictwa lokalnego na przykładzie Questów – Wypraw Odkrywców

16.30–17.00 – przerwa kawowa

 

17.00–17.30 – Joanna Ziarkowska, Działalność krajoznawców w ochronie dóbr kultury

17.30–18.00 – Joanna Angiel, Teresa Sadoń-Osowiecka, O nieustającej potrzebie obecności krajoznawstwa

w szkolnej edukacji

18.00–18.30 – Szymon Bijak, Popularyzacja krajoznawstwa przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze


19.30 – 22.00 – uroczysta kolacja


16 września 2023 sobota

9.00 – 9.30 – Jacek Potocki, Tożsamość regionalna i narracja historyczna na terenach o przerwanej ciągłości kulturowej

09.30–10.00 – Marek Staffa, Justyna Jaworek-Jakubska, Rozwój urbanistyczny osad herrnhutów na Dolnym Śląsku

10.00–10.30 – Jan Salm, Zamki i ich ruiny w polskim krajobrazie. Refleksje o ochronie widoków

10.20–10.50 – Dominik Ziarkowski, Obiekty zabytkowe w krajobrazie

 

10.50–11.10 – przerwa kawowa

 

11.30–12.00 – Andrzej Rembalski, Zbigniew Wójcik, Krajoznawstwo na ziemiach polskich na przełomie XVIII i XIX wieku

12.00–12.30 – Tomasz Duda – Szlaki tematyczne Pomorza Zachodniego – nowe spojrzenie na dziedzictwo regionu

12.30–13.30 – Panel dyskusyjny Współczesne zadania krajoznawstwa. Wstęp i prowadzenie Janusz Zdebski  

13.40–14.00 – Podsumowanie i zakończenie VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego

 

14.00–15.00 – obiad

 

Dla osób przyjeżdżających do Łodzi w czwartek 14 września 2023 roku organizatorzy przewidują w godzinach popołudniowych udział w wycieczkach krajoznawczych, a w sobotę 16 września 2023 roku zapraszają na spacery piesze po Łodzi. Nieodpłatną opiekę przewodnicką zapewniają przewodnicy z PTTK Oddziału Łódzkiego.

W zakładce INFORMACJE zamieszczono szczegółowe programy wycieczek krajoznawczych.

 

14 września 2023 czwartek

W godzinach 13.00–18.00 krajoznawcze autokarowe wycieczki przedkongresowe o okolicach Łodzi (programy przygotowuje PTTK Oddział Łódzki):

1.   Co nowego u Księżaków, czyli najnowsze krajoznawcze klejnoty Ziemi Łowickiej

2.   Z wizytą u Diabła Boruty i w łęczyckim grodzie

 

W godzinach 14.30–18.30 krajoznawcze autokarowe wycieczki przedkongresowe

po Łodzi pn. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego, (pogramy przygotowuje

PTTK Oddział Łódzki):

3.   Łódzkie judaica

4.  Z Kanonem Krajoznawczym przez Łódź

5.   Łódź rewitalizuje, Łódź rozkwita

 

16 września 2023 sobota

Zainteresowanych poznaniem wielokulturowej Łodzi po Kongresie w dniu 16 września 2023 roku o godzinie 14.00-15.00 zapraszamy na tematyczne wycieczki piesze po Łodzi (bezpłatne, czas trwania ok. 2,5 godziny):

6.   Śladami imperium Izraela Poznańskiego i średniowiecznej Łodzi

7.   Ulica Piotrkowska – wielkomiejski salon Łódź

 
© copyright 2023 by Janus IT