VII KONGRES KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO

Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności

Łódź 15-16 września 2023 roku


PATRONATY HONOROWE
PATRONATY MEDIALNE

© copyright 2023 by Janus IT