VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego

Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności

Łódź 15 – 16 września 2023 roku

 

Komitet Honorowy

Ryszard Bonisławski – senator RP VIII i IX kadencji

Adam Massalski – senator VI i VII kadencji

Adam Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego

Izabela Stelmańska – prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Andrzej Danowski – wiceprezes Regionalnej Organizacji

Turystycznej Województwa Łódzkiego

Katarzyna Krakowska – dyrektor Zespołu Parków

Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Lech Drożdżyński – prorektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,

prezes Oddziału Poznańskiego PTTK

Andrzej Gordon – dziekan Kręgu Seniorów PTTK

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Janusz Zdebski – przewodniczący Komitetu Naukowego, dr Szymon Bijak,

dr hab. Małgorzata Durydiwka, mgr Andrzej Gordon, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,

dr hab. Zygmunt Kruczek, dr hab. Pola Kuleczka, dr Dariusz Kużelewski, dr Franciszek Midura,

dr Paweł Miśkowiec, prof. dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. dr hab. Maciej Ostrowski,

dr Józef Partyka – sekretarz Komitetu Naukowego, dr hab. Jacek Potocki, dr Andrzej Rembalski,

mgr Stanisław Sikora, dr Andrzej Stasiak, dr Aleksandra Staszak, dr Andrzej Wasilewski,

prof. dr hab. Bogdan Włodarczyk, dr Dominik Ziarkowski, dr Bernadetta Zawilińska.

 

Komitet Organizacyjny

Jacek Treichel – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, sekretarz generalny ZG PTTK

Zdzisław Hoffmann – dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego

Sławoj Tanaś – prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Tomasz Koralewski – prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej

Krzysztof Góra – prezes Oddziału PTTK „Polesie” w Łodzi

Ryszard Mamenas – prezes Oddziału PTTK im. R. Czeraszkiewicza w Łodzi

Marek Lawin – dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi

Andrzej Danowski – przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK

Anna Bogacka-Zań – główna księgowa Biura ZG PTTK

Maria Janowicz – kierownik Centralnej Biblioteki PTTK

Natalia Wojtyra – kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego ZG PTTK,

Joanna Kośnik – kierownik Działu Programowo-Promocyjnego Biura ZG PTTK


Organizację Kongresu wspierają

Jolanta Adamczyk, Agnieszka Dobies-Majerowska, Danuta Jankowska, Marcin Jaworski, Agnieszka Kowalczuk,

Andrzej Kowol, Michalina Kraszkiewicz, Aneta Lepianka-Sugier, Dariusz Łapiński, Marek Łygas, Sylwia Nowak,

Małgorzata Pawłowska, Monika Rozum, Izabela Rucińska, Agnieszka Zawadzka

 

 
 

 © copyright 2023 by Janus IT